Cách lưu ảnh chụp vào Shared Library trên iPhone

admin

Administrator
Nhân viên
iOS 16 hỗ trợ người dùng chia sẻ thư viện ảnh với 5 người khác, trong một thư mục gọi là Shared Library. Shared Library có thể cập nhật ngay ảnh và video mà bạn vừa quay chụp xong, với một thao tác thiết lập đơn giản.

Thậm chí người dùng có thể cài đặt tự động lưu ảnh vào Shared Library, hoặc thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp.

Cách lưu ảnh chụp vào Shared Library iOS 16

Để cài đặt lưu ảnh vào Shared Library, người dùng vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library" => "Sharing from Camera", rồi bật lựa chọn "Sharing from Camera".

{keywords}
Người dùng vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library" => "Sharing from Camera", rồi bật lựa chọn "Sharing from Camera".

Trong mục trên còn có thêm lựa chọn "Share Automatically" để tự động lưu ảnh vào Shared Library, hoặc "Share Manually" để thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp.

{keywords}
"Share Manually" là chế độ để thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp.

Anh Hào
 
69
0
0